ถ่ายทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v urinate
คำอธิบาย: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายปัสสาวะ , ฉี่ , เยี่ยว , ปัสสาวะ
คำที่เกี่ยวข้อง: pass urine , void urine
ตัวอย่างประโยค: คนขับรถมักแวะถ่ายทุกข์ข้างทาง
v excrete
คำอธิบาย: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ความหมายเหมือนกับ: อุจจาระ , ขี้ , ถ่าย , ถ่ายอุจจาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: evacuate
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบไปถ่ายทุกข์ที่กลางทุ่ง