ถ่ายทำ

ภาษาอังกฤษ


v shoot
ความหมายเหมือนกับ: สร้างภาพยนตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: file , make a movie
ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย