ถ่ายทอด

ภาษาอังกฤษ


v broadcast
คำอธิบาย: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่น หรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์)
คำที่เกี่ยวข้อง: transmit , relay
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล
v teach
คำอธิบาย: บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: สอน
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , pass on , impart
ตัวอย่างประโยค: ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง