ถ่ายถอดเสียง

ภาษาอังกฤษ


v transcribe
คำที่เกี่ยวข้อง: record