ถ่านไม้

ภาษาอังกฤษ


n charcoal
คำอธิบาย: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ความหมายเหมือนกับ: ถ่าน
ตัวอย่างประโยค: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว