ถ่านโค้ก

ภาษาอังกฤษ


n coke
คำอธิบาย: กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปกลั่นทำลายแล้ว ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่
ความหมายเหมือนกับ: กากถ่านหิน
คำที่เกี่ยวข้อง: coal dregs
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาถ่านโค้กไปใช้ในการถลุงเหล็ก