ถ่างออก

ภาษาอังกฤษ


v open up
ความหมายเหมือนกับ: แหวกออก
คำที่เกี่ยวข้อง: push others aside , part , spread , separate
คำตรงข้าม: หุบเข้า