ถ่างตาคอย

ภาษาอังกฤษ


v sit up for
ความหมายเหมือนกับ: เบิ่งตารอ
ตัวอย่างประโยค: ภรรยาอย่างเธอถ่างตาคอยสามีที่กลับบ้านดึกทุกคืน