ถ่อย

ภาษาอังกฤษ


adj despicable
ความหมายเหมือนกับ: ชั่ว , เลว , ทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: vile , low , base , bad , mean
คำตรงข้าม: ดี , ดีงาม
ตัวอย่างประโยค: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
v be mean
ความหมายเหมือนกับ: ชั่ว , เลว , ทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: be vile , be base , be wicked , be despicable , be contemptible
ตัวอย่างประโยค: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง