ถ่อม

ภาษาอังกฤษ


v lower
คำอธิบาย: ทำให้ต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำลง , ค้อมลง
คำที่เกี่ยวข้อง: bow
ตัวอย่างประโยค: เขาถ่อมหลังเวลาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่