ถ่อง

ภาษาอังกฤษ


adj bright
คำอธิบาย: สว่างเป็นประกาย
ความหมายเหมือนกับ: งาม , อร่าม , แจ่มใส , รุ่งเรือง , ชัด , จะแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: shining , brilliant , clear , distinct , positive , confident