ถ่อ

ภาษาอังกฤษ


n pole
คำอธิบาย: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ถ่อ , ไม้ค้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: barge pole , punt-pole
ตัวอย่างประโยค: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า
v punt
คำอธิบาย: ทำให้เรือเดินด้วยด้วยใช้ไม้ยันแล้วดันไป
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: pole
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะถ่อเรือคืนหลังก็ให้ระวังหน่อยนะพ่อคุณ
v drag
คำอธิบาย: ไปหรือมาด้วยความลำบาก
ตัวอย่างประโยค: คุณจะถ่อสังขารไปศาลอีกทำไม ในเมื่อการเสียสละของคุณไม่เกิดผลใดๆ