ถ่วงเวลา

ภาษาอังกฤษ


v delay
คำอธิบาย: ทำให้เสร็จช้าเพื่อให้พอดีกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: stall for time
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นตีลูกออกนอกเส้นเพื่อถ่วงเวลา