ถ่วงอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v hold the balance of power
คำอธิบาย: หน่วงเหนี่ยวอำนาจเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: คานอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: สังคมบางสังคมมีกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มคอยถ่วงอำนาจกันจึงไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมากที่สุด