ถ่วงล้อ

ภาษาอังกฤษ


v balance a wheel
คำอธิบาย: ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของล้อเท่ากัน