ถ่วงน้ำหนัก

ภาษาอังกฤษ


v load
คำที่เกี่ยวข้อง: weight