ถ่วงน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v make something sink in the water
คำที่เกี่ยวข้อง: have something sunk in the river , be submerged under water