ถ่วง

ภาษาอังกฤษ


v load
คำอธิบาย: ทำให้หนัก
ความหมายเหมือนกับ: ถ่วงน้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: weight
ตัวอย่างประโยค: นักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ใน ลักษณะอาการที่ต้องการ
v make something sink in the water
คำอธิบาย: ทำให้จม
ความหมายเหมือนกับ: ถ่วงน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: have something sunk in the river , be submerged under water
v retard
คำอธิบาย: ทำให้ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: hinder , delay , slow , drag , hamper , impede
ตัวอย่างประโยค: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน