ถูไถ

ภาษาอังกฤษ


v get by on
คำอธิบาย: แก้ข้อขัดข้องพอให้ลุล่วงไปได้, ยังใช้ได้ก็ทนไป
ความหมายเหมือนกับ: ถูๆ ไถๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: scrape by on
ตัวอย่างประโยค: เงินจำนวนสี่หมื่นบาทมันเล็กน้อย พอถูไถพอจ่ายกันได้
v scrape
ตัวอย่างประโยค: ผิวหนังจะหนาตัวขึ้นเมื่อผิวหนังส่วนนั้นถูไถกับสิ่งอื่นบ่อยๆ