ถูลู่ถูกัง

ภาษาอังกฤษ


adv ruthlessly
คำอธิบาย: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ความหมายเหมือนกับ: ถูไถ
คำที่เกี่ยวข้อง: forcefully , unmercifully , recklessly , impetuously
ตัวอย่างประโยค: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง