ถูฟัน

ภาษาอังกฤษ


v brush one´s teeth
ความหมายเหมือนกับ: แปรงฟัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่ฟันเริ่มขึ้น ควรทำความสะอาดฟันด้วยการใช้ผ้าสะอาดถูฟัน