ถูกๆ

ภาษาอังกฤษ


adj cheap
คำอธิบาย: ราคาต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: inexpensive , low-price , low-cost
ตัวอย่างประโยค: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ