ถูกใจ

ภาษาอังกฤษ


v like
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ต้องใจ , ชอบใจ , ถูกอกถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be to one´s liking , be pleased , be content , be satisfied
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ

คำที่มี "ถูกใจ" ในคำ


ถูกอกถูกใจ v content
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ชอบใจ , ต้องใจ
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด

ถูกอกถูกใจ adv pleasingly
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ชอบใจ , ต้องใจ
ตัวอย่างประโยค: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top