ถูกใจ

ภาษาอังกฤษ


v like
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ต้องใจ , ชอบใจ , ถูกอกถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be to one´s liking , be pleased , be content , be satisfied
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ