ถูกโรค

ภาษาอังกฤษ


v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: ถูกอัธยาศัย , ถูกคอ , ต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be on friendly terms , have the same tastes
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ถูกโรคกัน
v be treated with a right remedy
คำอธิบาย: กินยาแล้วสามารถบำบัดโรคได้
ตัวอย่างประโยค: ยาตัวใหม่ถูกโรคของคนไข้อาจจะช่วยให้คนไข้อาการดีขึ้น