ถูกโรค

ภาษาอังกฤษ


v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: ถูกอัธยาศัย , ถูกคอ , ต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be on friendly terms , have the same tastes
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ถูกโรคกัน
v be treated with a right remedy
คำอธิบาย: กินยาแล้วสามารถบำบัดโรคได้
ตัวอย่างประโยค: ยาตัวใหม่ถูกโรคของคนไข้อาจจะช่วยให้คนไข้อาการดีขึ้น

คำที่มี "ถูกโรค" ในคำ


ไม่ถูกโรคกัน v conflict
คำอธิบาย: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ถูกชะตา
คำตรงข้าม: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top