ถูกโฉลก

ภาษาอังกฤษ


v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: ถูกชะตา , เป็นมงคล
คำที่เกี่ยวข้อง: be congenial to
ตัวอย่างประโยค: สัญลักษณ์ของพรรคเป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทยด้วยครับ