ถูกเส้น

ภาษาอังกฤษ


v click
ความหมายเหมือนกับ: ถูกชะตา , ถูกอกถูกใจ , ถูกใจ , เข้ากันได้
คำที่เกี่ยวข้อง: hit it off , get along well with
ตัวอย่างประโยค: แม้ไม่ค่อยถูกเส้นกัน แต่เขาก็พูดคุยกันในยามที่จำเป็น