ถูกเบอร์

ภาษาอังกฤษ


v win the prize in lottery
คำที่เกี่ยวข้อง: win a lottery prize