ถูกเนื้อต้องตัว

ภาษาอังกฤษ


v touch someone
คำอธิบาย: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
ตัวอย่างประโยค: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ