ถูกัน

ภาษาอังกฤษ


v scrub
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี
คำที่เกี่ยวข้อง: rub , scour