ถูกอัธยาศัย

ภาษาอังกฤษ


v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: ถูกคอ , ต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be on friendly terms , have the same tastes
v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: ถูกเส้น , ชอบพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: have the same taste , hit it off