ถูกอกถูกใจ

ภาษาอังกฤษ


v content
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ชอบใจ , ต้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: please , satisfy
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด
adv pleasingly
คำอธิบาย: ตรงกับที่ใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ชอบใจ , ต้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasantly
ตัวอย่างประโยค: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ