ถูกหวย

ภาษาอังกฤษ


v win the prize in lottery
คำอธิบาย: ได้รับเงินรางวัลจากการเล่นหวยใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: ถูกเบอร์
คำที่เกี่ยวข้อง: win a lottery prize
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ารู้ว่าส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของเธอคือ ขอให้ถูกหวย