ถูกหมายหน้า

ภาษาอังกฤษ


v blame
ความหมายเหมือนกับ: ถูกสบประมาท
คำที่เกี่ยวข้อง: criticize