ถูกส่วน

ภาษาอังกฤษ


adj suitable
ความหมายเหมือนกับ: ได้สัดส่วน , สมส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: right , accurate , proportional