ถูกสบประมาท

ภาษาอังกฤษ


v blame
ความหมายเหมือนกับ: ถูกหมายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: criticize