ถูกลงโทษ

ภาษาอังกฤษ


v punish
ความหมายเหมือนกับ: ถูกทำโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chasten , sanction