ถูกระเบียบ

ภาษาอังกฤษ


v comply with the rules / regulations
คำอธิบาย: เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้
ความหมายเหมือนกับ: ถูกกฎ
ตัวอย่างประโยค: เสื้อผ้าและทรงผมของนักเรียนต้องถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนดไว้