ถูกมาก

ภาษาอังกฤษ


adj cheap
คำที่เกี่ยวข้อง: inexpensive , low-price , low-cost