ถูกฟ้อง

ภาษาอังกฤษ


v accuse
ความหมายเหมือนกับ: เป็นคดี , เป็นความ
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , sue , prosecute
คำตรงข้าม: พ้นคดี , หลุดคดี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top