ถูกฟ้อง

ภาษาอังกฤษ


v accuse
ความหมายเหมือนกับ: เป็นคดี , เป็นความ
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , sue , prosecute
คำตรงข้าม: พ้นคดี , หลุดคดี