ถูกปาก

ภาษาอังกฤษ


v be tasty
ความหมายเหมือนกับ: อร่อย , ต้องปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be delicious , taste great/good , be yummy
ตัวอย่างประโยค: คุณยายทานข้าวได้มากกว่าปกติเพราะอาหารวันนี้ถูกปาก