ถูกปรับ

ภาษาอังกฤษ


v be fined
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานผมถูกปรับ เพราะขับรถผ่าไฟแดง