ถูกที่

ภาษาอังกฤษ


adv appropriate
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: suitable
ตัวอย่างประโยค: การเลือกใช้คำสั่งไม่ถูกที่ อาจจะทำให้งานเสร็จช้าลง