ถูกทำโทษ

ภาษาอังกฤษ


v punish
ความหมายเหมือนกับ: ถูกลงโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chasten , sanction


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top