ถูกทาง

ภาษาอังกฤษ


v act in the right way
ความหมายเหมือนกับ: เข้าที่เข้าทาง , เข้ารูปเข้ารอย
คำที่เกี่ยวข้อง: do what is expected of one , conform , fall into place , move in the right direction
adv in a correct way
คำที่เกี่ยวข้อง: methodically