ถูกต้องแล้ว

ภาษาอังกฤษ


v Amen!
ความหมายเหมือนกับ: ดีแล้ว , ชอบแล้ว