ถูกตา

ภาษาอังกฤษ


v be pleasing to the eyes
ความหมายเหมือนกับ: งาม , น่าดู , ต้องตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be beautiful , be good-looking