ถูกตราหน้า

ภาษาอังกฤษ


v blame
ความหมายเหมือนกับ: ถูกสบประมาท , ถูกหมายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: criticize
ตัวอย่างประโยค: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู