ถูกช่องถูกทาง

ภาษาอังกฤษ


adv through the right pull