ถูกช่อง

ภาษาอังกฤษ


adv through the right pull
คำอธิบาย: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: ถูกช่องถูกทาง
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้