ถูกชะตา

ภาษาอังกฤษ


v hit it off
คำอธิบาย: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: click , get along well with , be compatible
ตัวอย่างประโยค: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น
adv compatibly
คำอธิบาย: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ตัวอย่างประโยค: ความที่รักในผีมือระนาดเอกซึ่งกันและกันทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา